ความเห็น 2488963

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่กีร์ วันพระใหญ่ดาวอยู่เวรไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนเลย ไว้คงทำบุญเมื่อโอกาสเอื้ออำนวยในภายหลังค่ะ