ความเห็น 2488742

อนุทิน

เขียนเมื่อ 
  • กราบนมัสการค่ะ
  • แก้ความฟุ้งซ่าน  ต้องใช้คาถาพระอัสสชิที่สอนพระสารีบุตร
    พระคุณเจ้าคงทราบดีนะเจ้าคะ ?