ความเห็น 2488593

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 

ปกติการไปทำบุญที่วัดส่วนใหญ่ก็จะนุ่งขาวหรือพยายามให้สีสะอาดๆเข้าไว้

แต่พอ  krugui ใส่เสื้อสีสดใสไปแล้วไปเจอเขาขายเสื้อผ้าพร้อมผ้าสไบสีขาวที่

วัดพระธาตุจอมทอง  ก็เมียงๆมองๆอยู่  ลูกก็เลยถามว่า....แม่ไม่เห็นใส่สีขาว

เหมือนคนอื่นเขาเลย....แม่เลยตอบลูกว่า.....คนบางคนที่เราเห็นใส่ขาวมาน่ะ

ไม่ใช่ว่าข้างในเขาจะขาวไปด้วยหมดทุกคนหรอกนะ  ที่แม่ใส่สีสดใสมานี่ข้างใน

แม่อาจใสสดยิ่งกว่าขาวบางคนก็เป็นได้นะลูก.....นั่นแน่!!!!ตอบเข้าข้างตัวเอง

ซะงั้น  แต่เอามาจากความจริงที่ว่า........เราไม่สามารถวัดคนได้ที่การแต่งกาย

เพียงอย่างเดียว  นี่คือสัจธรรม