ความเห็น 2488582

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 
  • ครูกีร์เจ้า..
  • 

มาถึง "จ๋อมตอง" โตย..ย..ย กาเจ้า???????   อนุโมทนาบุญโตยเน่อ