ความเห็น 2488470

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 

มารับบุญแต่เช้า...ขอบคุณค่ะ

วันนี้จะพาลูกไปทำบุญ  ถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะ