ความเห็น 2487922

หนึ่งหมื่นห้า ความหวังประเทศไทย ปัญญาชน และคนมีความสามารถ

เขียนเมื่อ 

สั้นๆนะครับ

วิญญูชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ เป็นประชานิยมที่หลอกลวงประชาชน ตามวิสัยเดิมของคนในพรรคนี้