ความเห็น 2487484

โลกนี้คืออะไรแน่ ?

เขียนเมื่อ 

โลกนี้คือละคร

คนไม่ควรอาวรณ์ต่อสิ่งไหน

แต่บทบาทหน้าที่กับต่างไป

ต้องเร่งทำด้วยใจให้ชัดเจน เอย