ความเห็น 2487144

ยาหลอกช่วยหายหวัดเร็ว

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ ในภาคเรียนที่ 1/2553 ดิฉันได้บันทึกรายการ TV เป็นสื่อการสอนในหัวเรื่อง "ระเบียบวิธีศึกษาทางจิตวิทยา ซึ่งก็คือ "วิธีวิทยาศาสตร์ : Scientific Method" นั่นเองค่ะ รายการดังกล่าวเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองบำบัดโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ซึ่งมีการใช้ยาหลอกเป็น "Treatment" หนึ่งด้วย
  • ดิฉันจึงขออนุญาตนำสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้ยาหลอกจากบันทึกของท่านไปประกอบการจัดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับนักศึกษาที่เรียนในภาคเรียนนี้ และขออนุญาตนำบันทึกเข้าใน Plannet "Research Reports and Research Methodologies" ของดิฉัน เพื่อติดตามศึกษค่ะ
  • ขออนุญาตและขอบพระคุณมากค่ะ