ความเห็น 2486890

การเรียนรู้จาก "ช้อน"

อุบลวรรณ อารยพงศ์
IP: xxx.10.88.5
เขียนเมื่อ 

Cool ค่ะ !!! ดีใจที่ได้เห็นการผันขยายนำองค์ความรู้จากห้องอบรมสู่สังคมออนไลน์โดยติวเตอร์บุญส่ง เพขรน้ำหนึ่งของติวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรจริง ๆ อย่างงี้ Show case ในเดือนกันยาคงสนุกแน่ ๆ ค่ะ สัปดาห์หน้า (วันที่ 20 ก.ย.) ติวเตอร์จากส่วนกลางจะผนึกกำลังไปช่วยติวเตอร์จิรัชยาผันขยายนำความรู้จากห้องอบรมของเราไปสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านเคหกิจเกษตรของ 14 จังหวัดของภาคใต้ ที่ รร.บรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎธานี ตงต้องนำผลงานของติวเตอร์บุญส่งไปโชว์ให้ทุกคนได้ประจักษ์ถึงผลงานติวเตอร์ของเราค่ะ