ความเห็น 2486857

เริ่มต้นใหม่กับการนำพาความรู้สู่ยุค IT

เขียนเมื่อ 

     วันนี้ประชุมคณะกรรมการ PCT + ผู้เกี่ยวข้อง ประเด็นข้อตกลงเรื่องการให้บริการเยอะมาก วันหลังต้องเตรียมตัวช่วยจำไปด้วย อาจใช้วิธีบันทึกเสียงเลย กลัวสรุปประเด็นไม่หมด ในเรื่องของการให้บริการระบบ Extra อาจจะคิดเห็นไม่ตรงกับน้องกบ ในส่วนตัวอยากให้มี เพราะเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้รับบริการ ส่วนในเรื่องของการให้บริการ แน่นอนต้องมาตรฐานเดียวกัน หมอพี่ดูหมอน้อง และใช้ CPG ที่ได้กำหนดร่วมกัน และอีกอย่างที่ต้องการให้มีระบบที่ดีก็คือ การที่จะมีนโยบายว่ามี Extra หรือจะยกเลิก Extra ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงเร็วและไม่ควรขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง ควรจะตัดสินใจร่วมกัน โดยนึกถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ผู้รับบริการอาจไม่เข้าใจ ว่าตอนนี้ ในรพ. ของเรามี Extra หรือไม่? ระบบนี้

    ประชาสัมพันธ์ต่อเลยนะ วันที่ 27 ก.ค. 54 Q.S. Conference เรื่อง การ Management Case ผู้ป่วยที่มีผลเลือด Group O Bombay น่าสนใจมากๆ