ความเห็น 24862

วิถี"ผู้ป่วยเรา...

Dr.Ka-poom
IP: xxx.113.57.132
เขียนเมื่อ 

คุณ"ชายขอบ"

หากเรารู้เท่าทัน..สิ่งที่ก่อเกิด

บางครั้ง..อาจป้องกันอะไรได้

มากกว่า...

ที่คอยแก้ไข...อย่างเดียว