ความเห็น


Ico48 น้องอ.นุ Ico48    คุณบ้านเรียนสมดุลชีวิต รังสิตคลอง 7

 Ico48    ตุณSahabatMu

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..

ในมหาวิทยาลัยนำร่องอย่างที่ม.ธรรมศาสตร์ สร้างวิชาพลเมืองดี เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ในวิชานี้ นักศึกษาเป็นประธานในการเรียนรู้ อาจารย์เป็นเพียงผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวระนาบ มีเสรีภาพในการเลือกปัญหาที่อยากแก้ไข เลือกโครงงานทางสังคมที่อยากทำด้วยตนเอง ที่จะเกิดการเรียนรู้จากการทำงานในกลุ่มย่อย การนำเสนอโครงงาน และการเรียนรู้ในห้องเรียน จึงเป็นการเรียนรู้ในแบบ Problem-Based Learning และ Project - Based Learning โดยนักศึกษาจะลงไปสัมผัสกับชุมชนในพื้นที่ เข้าใจปัญหาที่ส่วนหนึ่งตนเองอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง รู้จักแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดด้วยตนเอง เกิดจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีอย่างแท้จริง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี