ความเห็น 2485639

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

อดีต+ปัจจุบัน=อนาคต

 สวัสดีคับผมชื่อ นายศักดา เสือบุญทอง ชื่อเล่น เบียร์ เกิดเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 35 ที่ นครศรีธรรมราช การศึกษา โรงเรียน วัดควนชะลิก นครศรีธรรมราช โรงเรียน วรนารีเฉลิม สงขลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร เรียนคณะ ทรั้พยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา ทรัพยากรเกษตร ชั้นปีที่ 1

ทำไมถึงเลือกเรียนเกษตร?

ด้วยที่ว่าพ่อแม่เป็นเกษตรกร  ตั้งแต่เด็กผมจึงมีความคุ้ยเคยกับอาชีพนี้เป็นอย่างดีและรู้สึกชอบในงานด้านนี้  พ่อแม่บอกว่าได้เรียนสูงๆอย่ามาทำอาชีพนี้มันเหนื่อยเงินก็น้อย  แต่ผมคิดว่าไม่ใช่  เราไม่ได้ทำเพื่อเงินแต่เราทำเพื่อ ต่อชีวิตให้คนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคนแต่รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเลยก็ว่าได้  เกษตรคือรากฐานของความอยู่รอด เกษตรที่เขาว่ารายได้น้อยนั้นไม่จริง เพราะเขาไม่เข้าใจคำว่าเกษตรต่างหากเกษตรในความหมายจริงๆก็คือกระบวนการผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ แต่คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เพียงเท่านั้นและไม่เคยศึกษาระบบเกษตรที่ถูกต้อง ผมเคยเข้าร่วมอบรมโดย  คุณสุนัย  เศรษฐบุญสร้าง คุณวิเชียร ศรีลูกหว้า คุณงามชื่น คงเสรี คุณนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ในมูลนิธิต่างๆและอีกหลายท่าน  ที่มีความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง  อนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมอยากเรียนเกษตรมากที่สุดคือในหลวง  ทุกครั้งก่อนนอนผมจะรอดูข่าวในพระราชสำนักเพื่อดูในหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรจึงทำให้ผมมั่นใจในงานด้านนี้มากขึ้นจึงทำให้ผมอยากเรียนเกษตร

ข้อดีของเกษตร

1.ไม่ตกงาน

2.งานเยอะ

3.แนวโน้มความต้องการบุคลากรทางการเกษตรในอนาคตสูง

4.แนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตรในอนาคตสูง

5.เมื่อเทียบกับสาขาอื่นเกษตรเด็กเรียนน้อยกว่า

6.สินค้าเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ