ความเห็น 2483599

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะตอนนี้หนูได้เปิดแผนกใหม่ในโรงพยาบาลชุมชนค่ะแต่ไม่ทราบว่าแบบประเมินตัวชี้วัดงานกายภาพบำบัด จะเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปหรือไม่ จึงรบกวนอาจารย์ช่วยส่งเอกสารดังกล่าวมาเพื่อเป็นแนวทางค่ะและขอแบบฟอร์มการออกเยี่ยมบ้านหรือผู้พิการด้วยค่ะ [email protected] หรือ [email protected] ขอบพระคุณค่ะ