ความเห็น 2483599

กายภาพบำบัดชุมชน

mallika suksai
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะตอนนี้หนูได้เปิดแผนกใหม่ในโรงพยาบาลชุมชนค่ะแต่ไม่ทราบว่าแบบประเมินตัวชี้วัดงานกายภาพบำบัด จะเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปหรือไม่ จึงรบกวนอาจารย์ช่วยส่งเอกสารดังกล่าวมาเพื่อเป็นแนวทางค่ะและขอแบบฟอร์มการออกเยี่ยมบ้านหรือผู้พิการด้วยค่ะ E-mail....tawanna2530@windowslive.com หรือ teerapong972@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ