ความเห็น 248354

ประกาศ ขอจัด เฮฮาศาสตร์ครั้งที่ 1.1 Version Meet & Eat ส่งมะปรางเปรี้ยว

เขียนเมื่อ 
พี่โอ๋เลี้ยงน้องมะปรางที่หาดใหญ่ (โรงอาหารคณะพยาบาล, ศูนย์อาหารคณะแพทย์หรือโรงอาหารไหนๆในม.อ. )ได้ทุกมื้อที่มีโอกาสเจอกันด้วนคนค่ะ มาดีใจด้วยคนค่ะ