ความเห็น 2480339

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

    สวัสดีค่ะ "ท่านวอญ่าIco48"

  • ไปอ่านเจอว่าท่านวอญ่าบอกหนูมะปรางเปรี้ยวไปว่า จริงๆ แล้วได้สร้างแพลนเน็ตไว้นานแล้ว แต่ไม่ได้ใช้เลยลืมไปเลย
  • ทางการตาถึงนะคะที่แต่งตั้งให้ท่านเป็นกรรมการคัดเลือกครูสอนดี
  • ปกติเขาก็จะกำหนดเกณฑ์กว้างๆ ไว้นะคะว่า "ครูสอนดี" มีข้อบ่งชี้ไว้อย่างไรบ้าง จริงๆ แล้วคำที่ใช้ไม่ค่อยตรง ควรใช้คำว่า "ครูดี" ในประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน เพราะข้อบ่งชี้ไม่ได้มีเฉพาะด้านการสอน มีทั้งด้านการครองตน ครองคน ด้วย
  • ในระดับอุดมศึกษาเขาจะมีการคัดเลือกครูสอนดีสาขาวิชาภาษาไทยด้วย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดอุบลฯ ก็มีแค่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลยปรากฏว่า อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย (ในอดีต) ได้เป็นครูสอนดีทุกคน สลับกันเป็นกันคนละปี
  • ดิฉันเองก็เคยมีอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์มาจูงมือให้ไปกรอกข้อมูลเพื่อจะได้ส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี ของคณะ แต่ดิฉันเองไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่ค่ะ ไม่ชอบส่งตัวเองเข้าประกวดก็เลยขอปฏิเสธอย่างแข็งขันไป
  • เชื่อใจ และเชื่อมือค่ะ ว่าท่านวอญ่าจะคัดเลือกครูสอนดีหรือครูดี ได้อย่างเหมาะสม ไม่มีเสียงยี้ตามมาเหมือนส.ส.บางคนที่ได้รับเลือก (วันนี้เป็นวันเลือกตั้งเลยขอสักหน่อยค่ะ)