ความเห็น 2480293

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 
  •    หวังว่า "น้องคิมIco48 " คงไม่เป็นอะไรมากและหายเป็นปกติโดยเร็วนะคะ สังคมยังรอมือของน้องคิมให้สร้างสรรค์อยู่อีกเยอะ