ความเห็น 2479934

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณรุจิรา

เรื่องที่น้องรุจิราปรึกษามา อาจารย์ได้นำเสนอให้อาจารย์มัทนา (อาจารย์กายภาพทางเด็ก) ช่วยให้ข้อเสนอแนะแก่คุณแล้วนะคะ รอรับคำแนะนำได้ทาง e-mail ค่ะ

ปนดา