ความเห็น 247925

ประกาศ ขอจัด เฮฮาศาสตร์ครั้งที่ 1.1 Version Meet & Eat ส่งมะปรางเปรี้ยว

เขียนเมื่อ 

คุณเม้ง จะกลับเมืองไทยเมื่อไรละครับ

จะเผื่อเก้าอี้ไว้ให้เลยครับ