ความเห็น 247890

ประกาศ ขอจัด เฮฮาศาสตร์ครั้งที่ 1.1 Version Meet & Eat ส่งมะปรางเปรี้ยว

เขียนเมื่อ 

ผมสะดวกทั้ง 2 วันครับ...

ตกลงเป็นวันไหนรบกวนแจ้งในบันทึกนี้ด้วยนะครับ...

ขอบคุณครับ...