ความเห็น 247858

การใช้เครื่องมือชื่อ "การศึกษา"

เขียนเมื่อ 

  การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ค่ะ เพราะเราจะทำสิ่งใดก็ตาม ก็ใช้ความรู้ที่เราศึกษาไปนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการศึกษาไม่ใช่ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เรายังสามารถเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆที่อยู่รอบๆตัวได้อยู่เสมอ เพราะความรู้มีไม่จบสิ้นค่ะ