ความเห็น 2478092

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

นั่งตอบคุณหนานวัฒน์ Ico48 ยืดยาว จากตี 1 เศษๆ จนเกือบตี 5 อ่านทวนพบว่า มีคำอธิบายไม่ชัด เลบ Copy ไว้ แล้วลบ นำมาวางใหม่ก็วางได้ แต่เมื่อแก้แล้ว Click บันทึก ขึ้นข้อความ Application Error ข้อความที่พิมพ์ไว้และภาพหายหมดเลยค่ะ ตอนนี้ต้องเตรียมสอนแล้ว เอาไว้มาตอบใหม่นะคะ