ความเห็น 2477666

เงินโครงการอาหารกลางวัน

ครูดอย
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถาม คือเพิ่งย้ายโรงเรียนมา แล้วมีเงินในบัญชีอาหารกลางวันเหลือมากเกินไป ไม่ทราบจะนำมาเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารนักเรียนได้ไหม่