ความเห็น 247760

ประกาศ ขอจัด เฮฮาศาสตร์ครั้งที่ 1.1 Version Meet & Eat ส่งมะปรางเปรี้ยว

เขียนเมื่อ 

วันไหน อ.ขจิต ว่างครับ จะได้ลองปรับวันเวลา หรือสถานที่ก็ได้ครับ

ไปสุพรรณหรือครับ อาจตามไปดูครับ (แอบเที่ยวด้วย)