ความเห็น 2477521

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติกขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก

กอล์ฟ เวฟ
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ 

ผมอ่านข้อความแล้วดีใจมาก ผมจะได้เลี้ยงปลาดุกกับครู

ด.ช วุฒิชัย กมลเลิศ ป.4

ด.ช ธนารัตน์ ช้อยชด ป4.

โรงเรีนชุมชนบ้านหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด