ความเห็น 2477490

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติกขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก

ปริม ต้น หลิว
IP: xxx.53.202.34
เขียนเมื่อ 

ปีนี้คุณครูพาพวกเราเลี้ยงปลาดุกด้วย

ด.ช.บูรพา วังหินกอง ด.ญ.กุลณัฐ ยมยิ่ง ด.ช.จตุพล ก้างออนตา

นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด