ความเห็น 2477262

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

เช้านี้ผมกลับมาที่ห้องเรียนของอาจารย์อีกครั้งครับ...หลังจากที่ได้ศึกษาและจินตนาการตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น...พบว่าผมมีปัญหาด้านการวัดและประเมินอย่างร้ายแรง...จึงอยากขอเรียนรู้กับท่านอาจารย์(ทีแรกจะฝากตัวเป็นนักเรียน แต่ท่านอาจารย์ไม่รับลงทะเบียน) ดังนี้ครับ

  1. ช่องที่ 5 ระดับความสามารถในการจำข้อมูลประเมินด้วยข้อความเชิงปริมาณ (5 คือระดับสูงที่สุด 4 ระดับสูง 3 ระดับปานกลาง 2 ระดับต่ำ และ 1 ระดับต่ำที่สุด) ...สำหรับช่องนี้ผู้สอนประเมินจากคำตอบที่นักศึกษาเขียนตอบในข้อใดบ้างครับผม...จากการศึกษาในบันทึกและนึกตาม...ผมสามารถประเมินผล"ความสามารถในการจำข้อมูล"ได้ตั้งแต่คำถามข้อ 1 เลยใช่ไหมครับ....และคำว่าข้อความเชิงปริมาณหมายถึง หากนศ.เขียนได้มาก ก็จะได้คะแนนมากใช่ไหมครับ
  2.  ช่องที่ 6 การฟัง  ...ประเมินจากอะไรได้บ้างครับ ผมอ่านแล้วก็คิดว่าจะดูจากที่เขาเขียนตอบในข้อ 6 "สัญลักษณ์ของเพื่อน"...แต่อย่างไรก็ดี การฟังได้เริ่มต้นตั้งแต่ให้เขากรอกข้อมูลต่างๆตามฟอร์ม หากเขากรอกผิด จะถือว่าการฟังของเขามีคะแนนน้อยหรือไม่ครับ (อันนี้ผมเริ่มหนักใจ เพราะหากผมเองสื่อสารได้ไม่ดี เขาก็คงฟังไม่เข้าหรือทำตามได้ไม่ถูกต้อง)
  3. ช่องที่ 7 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ประเมินจากคำถามข้อ 5 , ช่องที่ 9 การติดตามข้อมูลข่าวสาร  ประเมินจากคำถามข้อ 3-4 >>>>>>ใช่ไหมครับ
  4. ช่องที่ 8 การเขียนสื่อความ ประเมินจากที่เขาเขียนตอบในทุกๆข้อว่า เขียนได้ตรงประเด็นได้ดีเพียงใด >>>>>ใช่ไหมครับ
  5. นักศึกษาคนสุดท้าย ได้คะแนนเต็มช่องที่ 5 ด้วยคะแนนเต็ม 5 (35) ...ข้อนี้คือคะแนนปริมาณการจำข้อมูล ...อยากขอความรู้ครับว่าท่านอาจารย์มีวิธีการนับข้อความเชิงปริมาณนี้อย่างไรครับ
  6. การตีความสัญลักษณ์...ทำอย่างไรครับ
  7. ในการกรอกข้อมูลข้อ 1-2........เมื่อเสร็จแล้วก็ให้นศ.แลกกันตรวจกับคู่ของตน ถ้าที่ใดกรอกถูกต้องจะได้ข้อมูลละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 15.... ขออาจารย์ยกตัวอย่าง ข้อมูลที่จะได้คะแนนให้ผมได้ทราบสักนิดหน่อยได้ไหมครับ และกรณีนศ.อยากได้คะแนนตรงนี้มาก โดยเขียนข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เราให้เขาตอบ จะทำอย่างไรครับผม (ผมลองนับประเด็นที่ให้เขาเขียนตอบแล้ว พบว่ามีเพียง 4 ประเด็นคือ ชื่อสาขาวิชา, ชื่อร.ร.เดิม, ชื่อผู้สอน และ 1 คำถามที่อยากถามอาจารย์ ) 

 

ผมมีปัญหามากมายเหลือเกิน (7 ข้อ) ด้วยเพราะไม่เคยเรียนมาทางวิธีการสอน หรือวัดประเมินผลเลยครับ..."ยอมอายแต่อยากรู้และอยากเข้าใจจริงๆ"ครับท่านอาจารย์...

ปล. วิธีการสอนของผมนั้นที่ผ่านมาก็"จำมาจากครู"ทั้งนั้นครับ เพียงแต่ผมเลือกในสิ่งที่ผมชอบเวลาครูสอน มาใช้น่ะครับ...ส่วนอะไรที่ตอนเป็นนักเรียนแล้วไม่ชอบ ก็จะไม่เอามาใช้เลย...ฟังถึงดูไม่เป็น"ศาสตร์"สักเท่าไหร่ แต่ที่ผ่านมา ก็พอเอาตัวรอดมาได้ครับผม (สะท้อนจากที่นศ.เขียนประเมินการสอนครับ)... ผมกลับไทยอาทิตย์หน้าครับท่านอาจารย์ หวังว่าถึงตอนนั้น จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านอาจารย์อย่างเข้มข้นกว่านี้ครับ