ความเห็น 2477

KM ชุมชน กับโครงการของหน่วยราชการ

แขก(pr สคส.)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณครับที่ช่วยย้ำประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญมาก ..

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับที่อาจารย์หมอวิจารณ์บอกว่าให้ช่วยย้ำ ความสำเร็จของชาวบ้าน/ชุมชน    ไม่ใช่ความสำเร็จของหน่วยราชการ    แล้วให้ชาวบ้านช่วยกันบอกว่าความสำเร็จของเขาเกิดจากหน่วยงานราชการใด ที่ทำหน้าที่ “คุณอำนวย”    เราก็จะได้หน่วยราชการขวัญใจชาวบ้าน  

ประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราได้ "ความจริง" ซึ่งชาวบ้านที่ทำงานจะสามารถบอกได้ว่าหน่วยราชการใดมีส่วนช่วยเป็นคุณอำนวยให้เขาปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จบ้าง และเรา(พี่ตุ่ม พี่น้ำ แขก)ก็ไม่ต้องมานั่งเดาใจว่าหน่วยราชการนั้นๆ ทำงานเพื่อชุมชนจริง หรือเป็นแค่ผักชีโรยหน้า

เรื่องนี้จริงๆแล้วผมก็ไปฟังมาด้วยเหมือนกัน แต่ไม่มีโอกาสสรุปประเด็นต่างๆได้ละเอียด และอาจจะด้วยไม่มีประสบการณ์ในการสื่อสารเรื่องราวละเอียดอ่อนอย่างนี้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ จึงไม่ได้แชร์เรื่องนี้ให้คนอื่นฟังครับ ได้แต่สรุปพอให้ตัวเองเข้าใจในมุมมองที่ชาวแม่กลองได้สะท้อนให้ฟัง

...ซึ่งขอชื่นชมชาวบ้านที่แม่กลองมากครับ ที่ช่วยให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองมากขึ้น ฟังชาวบ้านพูดแล้วเพลินมาก ให้ฟังทั้งวันผมก็ฟังได้ ฟังง่าย เข้าใจกันตรงๆ

แถมยังได้ความรู้ในตัวคน(ชาวบ้าน) ที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆ (น้ำขึ้นน้ำลง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ วิถีชีวิต ฯลฯ) ออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์

สุดท้ายผมขอขอบคุณ สกว.ที่เปิดโอกาสให้ผมได้ร่วมเดินทางไปเรียนรู้ในครั้งนี้ครับ.