ความเห็น 247699

ประกาศ ขอจัด เฮฮาศาสตร์ครั้งที่ 1.1 Version Meet & Eat ส่งมะปรางเปรี้ยว

เขียนเมื่อ 

ส่งใจมาก่อนนะคะ

วันที่ 16 พค. ติดภารกิจประชุมที่เชียงใหม่ค่ะ

ไว้มีโอกาสคงเจอน้องมะปรางเปรี้ยวที่หาดใหญ่ งาน ครบรอบ G2K นะคะ