ความเห็น 2473864

๖๘.แนวโน้มการศึกษาเมืองพะเยาในอนาคต

ขอบคุณครับที่ติชม การทำงานด้านท้องถิ่นต้องใจรัก ใช้เวลา และความอดทนครับ

เนื่องจากหลายครั้งที่เราเดินทางไป-กลับเกือน ๒๐๐ กิโลฯ แต่ไม่ได้อะไรเลย ทั้ง ๆ ที่หมู่บ้านตำบล

มีผู้สูงอายุ ผู้นำ พระ ครู บ้างครั้ง-เขาก็ไม่ได้คุณเหมือนเรา ไม่ทราบแม้แต่ข้อมูลพื้นฐาน

เขาอยู่ในชุมชนได้อย่างไร หรือสนใจแต่กิน-นอน-ทำงาน เท่านั้น มันสื่อถึงการศึกษาไทยที่ล้มเหลว (ในบางจุด) ครับ