ความเห็น 2473226

๖๘.แนวโน้มการศึกษาเมืองพะเยาในอนาคต

เขียนเมื่อ 

"...ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าคนในท้องถิ่นไม่ช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องของตนเอง  เมื่อวันเวลาล่วงเลยไปอาจเสียใจเพียงเพราะไม่ได้จดจำในสิ่งที่มีค่าเอาไว้  แม้แต่จะบอกลูกหลานของตนเองว่า ปู่ของปู่เป็นใครและมาจากไหนด้วยซ้ำไป"

เมื่อสอบถามเรื่องราวในชุมชนความเป็นมาจากคนที่คิดว่าน่าจะให้ข้อมูลได้บ้าง มักได้คำตอบให้ไปหาที่โน่น ที่นั่น คนนั้น คนโน้น หรือไม่ก็ไปหาเอาจากบันทึกที่มีอยู่ตามศาลากลางบ้าน อะไรทำนองนี้แหละ

ยุคก่อนความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างช้าๆ เหตุการณ์เรื่องราวนั้นๆ จะมีคนหลายคนมีความทรงจำเรื่องราวต่างๆนั้นได้

แต่ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ถ้าสังคมไม่ให้ความสำคัญ ลืมง่าย ก็จะยิ่งหาตัวตนไม่เจอ ชุมชนก็จะมีแต่ความว่างเปล่า

อ่านหนังสือชื่อบ้าน-ภูมิเมืองพะเยาแล้ว
ได้เห็นตัวตน ภูมิหลังของชุมชนต่างๆทั่วทั้งจังหวัดเลย
กล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกๆของบ้านเมืองไทยเรา ที่มีบันทึกได้ครบทุกชุมชน

นับเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนที่ดีมากครับ(แม้จะขาดข้อมูลไปหลายๆมิติก็ตาม)