ความเห็น 2471453

เส้นทางสายเก่า : เหล็กขูดบนคันนา

เขียนเมื่อ 

  คุณน้อง"สิงห์ป่าสัก"

              ในวิถีชีวิตของคนบ้านนอก  "เหล็กขูด" เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นน้ำใจและน้ำแรงที่เอื้ออาทรต่อกัน เรื่องเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของสังคมปัจจุบันกับอดีตชัดเจนมาก ปัจจุบันงานต่าง ๆ จัดด้วยน้ำเงินแล้วครับ