ความเห็น 2471261

ความหมายของสารสนเทศ

ธวัช
IP: xxx.19.69.85
เขียนเมื่อ 

eyjh kj

 

 

dfsdhgurast

tskjhdtit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fdznjyfsjzsyi k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treha5geajttr

sdgR

gh

gh

hg

fu

gji

ku

9

fiy

kl

uyuky

 

kuy

k

 

ky

kjuy

fu

k

uy

ukyk

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jjjhkjjkjkjj

 

g

 

y

uui

u

uij

i

i