ความเห็น 2469

"เอกสารนำเสนอ" และ "คลังความรู้" ประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 18

Thawat
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ผมเก็บประเด็นที่ได้เรียนรู้จากเวทีเรื่องเล่าของชุมชนอาคารสงเคราะห์ อยุธยาฯ   ไว้ในเศษกระดาษ  แต่เสียดายถ้าจะต้องหายไปสักวันหนึ่ง   เลยขอฝากไว้ตรงพื้นที่ด้วยนะครับ

กิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน  ที่ฝังไว้ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การสำรวจ  และค้นหาความเป็นมาของชุมชน

การทดลองปรับใช้ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งได้จากการเข้าร่วมเรียนรู้หลายๆครั้งจากที่ต่างๆของผู้นำชุมชน

การออกแบบกิจกรรมชุมชน  ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับความเข้าใจของคนในชุมชนเอง

การส่งต่อความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง  คนทุกเพศ ทุกวัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

รู้ว่าใครถนัดอะไร  เห็นศักยภาพของคนในชุมชน  ออกแบบกิจกรรมได้ลงตัวและดึงศักยภาพเหล่านั้นมาใช้   ในเชิงเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า

พัฒนากิจกรรมเสริมทักษะด้านการเขียน การสังเกต การวิเคราะห์  การรายงาน  ให้แก่เยาวชน

"ลานชุมชน"  เวทีของชุมชน  เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทำให้คนในชุมชนมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนามากขึ้น

"ระบบพี่เลี้ยง"  ช่วยดูแล  ให้กำลังใจ  แนะนำ กระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในรูปแบบที่เด็กไม่เบื่อ