ความเห็น 2468601

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผศ.มานิต ยอดเมือง

กระผม นรากร นันทไตรภพ ขอสอบถามข้อมูลครับ

1.โครงการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอกควบคู่กับการวิจัย

เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ปีงบประมาณ 2550 - 2555 (ระยะที่ 1) ยังมีการเปิดรับอีกหรือไม่ครับ

2.สามารถสมัครทางใดบ้างครับ เนื่องจากลองสอบถามข้อมูลไปยัง สกอ.แต่ไม่สามารถได้คำตอบที่ชัดเจนครับ

ขอขอบพระคุณครับ

นรากร

[email protected]