ความเห็น 2467658

น้องนะ: ผมศรัทธาในการกระทำ

ณิชยาวดี สุวรรณศรี
IP: xxx.173.160.231
เขียนเมื่อ 

เพิ่งเข้ารับการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 ที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อาจารย์นะสอนเก่งค่ะ เรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่าย มีความตั้งใจจริง เป็นการอบรมที่มีความสุข พวกเราไม่หลับกันเลย ไม่รู้สึกหิว และมีพลังเต็มเปี่ยมพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย