ความเห็น 2465846

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

น้องหนูรีกล่าวไว้ถูกต้องค่ะ..ทุกเวลานาทีที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกัน..ควรสร้างบุญกุศลร่วมกันไว้ตลอดเวลา..เพื่อว่าเมื่อกายสังขารต้องละทิ้งจากกันไปบนความไม่เที่ยงแท้..จิตสำนึกแห่งความสุข ยังเป็นอนุสรณ์ที่รำลึกถึงไปชั่วกาลนาน..พี่ใหญ่ผ่านช่วงเวลาดีๆเหล่านี้มาแล้วค่ะ..