ความเห็น 2463019

๖๘.แนวโน้มการศึกษาเมืองพะเยาในอนาคต

เจริญพรอาจารย์หนานวัฒน์ พะเยามีความโชคดีตรงที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นับจากพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา ผู้สร้างตำนานการบันทึกให้กับเมืองพะเยา(ยุค ร.๔-ร.๕) สู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง) ก็เป็นนักปริวรรตที่สุดยอด (ยุคปัจจุบัน) ต่อไปนี้ก็เป็นรุ่นพวกเราที่ต้องช่วยกันละอาจารย์