ความเห็น 2462748

แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ยุทธการ ภาษี
IP: xxx.230.66.233
เขียนเมื่อ 

จะดูเหนื่อยหน่อย ผมว่าก็คุ้มนะครับกับผลลัพธ์ที่ได้ ของระบการช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว และในภายหน้า ทุกภาคส่วนคงจะต้องร่วมมือกันอย่างมากในเรื่องนี้ เพราะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ยิ่งจะมีแนวโน้นเพิ่มมากขึ้น ตามความสลับซับซ้อนของสังคม