ความเห็น 2462246

๖๘.แนวโน้มการศึกษาเมืองพะเยาในอนาคต

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้าครับ

ตอนนี้พะเยาเรามีมหาวิทยาลัยซึ่งมีนักวิชาการเก่งๆมากมาย เชื่อว่าต่อไปทุกๆอย่างจะปรากฏชัดเจนขึ้นครับผม