ความเห็น 2462080

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

IP: xxx.93.228.137
เขียนเมื่อ 

เเยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย