ความเห็น 2459067

81. ชีวิตเล็กๆในพงไพร "อิสรภาพที่ไร้กรอบแต่ไม่ไร้คุณค่า"

เขียนเมื่อ 
  • วันนี้ไปที่ไร่ ผีเสื้อที่ไร่เต็มไปหมดพยายามจะจับภาสวยๆมาฝาก ถ่ายยากมาก แสดงว่าพี่รี มีความพยายามอย่างสูงในการเก็บภาพผีเสื้อ
  •  แมลงปอ บินว่อน  ตกบ่ายมาฝนตกหนักมากที่ไร่ วันนี้
  • ไปดูต้นปาล์มที่ปลูกไว้