ความเห็น 2458017

81. ชีวิตเล็กๆในพงไพร "อิสรภาพที่ไร้กรอบแต่ไม่ไร้คุณค่า"

เขียนเมื่อ 

Ico48ขอบคุณน่ะค่ะ

เป็นความงดงามอย่างธรรมชาติ..."แบบเล็กๆน้อยแต่งดงามจริงๆ"^^