ความเห็น 2457851

81. ชีวิตเล็กๆในพงไพร "อิสรภาพที่ไร้กรอบแต่ไม่ไร้คุณค่า"

เขียนเมื่อ 
  • เห็นภาพแล้ว
  • มีความสุขดี
  • เอามาฝากบ้าง
  • เล็กน้อย แต่งดงามนะครับ...