ความเห็น 2456220

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ดนัย จารุวัฒนประดิษฐ์
IP: xxx.122.171.96
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

เรื่อง สอบถามการดำเนินการขอทุน

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวครับ ผมนาย.ดนัย จารุวัฒนประดิษฐ์ครับ ปัจจุบันศึกษาต่อ ป. โท ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผนก.2reuse recycleนำกับมาสร้างผลิตภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์)ครับ กำลังจะจบการศึกษาในปี2554 คือผมมีความสนใจที่จะเรียนต่อ ป. เอก และอยากได้รับทุนฯเพื่อศึกษาต่อ ป.เอก ภายในประเทศครับ อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วย ว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ

ด้วยความเคารพกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ