ความเห็น 2449412

สิทธิในความเป็นส่วนตัว

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณ The Man Show

ดิฉันขอตอบตามความคิดเห็นส่วนตัว

ขอแนะนำว่าให้พูดคุยกันทางส่วนราชการเจ้าของที่ก็จะดีกว่า

ในส่วนของการเรียกร้องนั้นต้องดูถึงรายละเอียดหลายประการ

เช่นการจัดกิจการนั้นทำในเวลาใด บ่อยมากๆแค่นั้น

การรบกวนที่ว่านั้นมีมากเท่าใด จึงจะสามารถร้องเรียนได้