ความเห็น 2449406

สิทธิในความเป็นส่วนตัว

TheManShow
IP: xxx.77.239.95
เขียนเมื่อ 

มีข้อสงสัยอยากเรียนปรึกษา

ผมพักอยู่ในที่พักของส่วนราชการ (บ้านพักสวัสดิการ) แต่ส่วนราชการได้ มีการจัดกิจกรรม เป็นประจำในบริเวณที่พักอาศัย ทำให้เกิดความไม่สงบ และความลำบากในการพักอาศัยหลายอย่าง โดยที่ทางส่วนราชการ ติดหนังสือแจ้งให้ทราบ โดยไม่ได้มีการถามความยินยอม ของผู้พักอาศัย

มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ ส่วนราชการผิดไหม สามารถร้องเรียนได้หรือไม่ อยากถามความคิดเห็นหน่อยครับ