ความเห็น 2449047

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

สมชาย
IP: xxx.51.87.87
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เครพและนับถืออย่างยิ่ง

บังเอิญผมได้หนังสือเกี่ยวกับคณิตฯเป็นการอธิบายความหมายของภาษา(คําศัพย์)ของวิชาคณิตฯซึ่งผมอ่านแล้วคิดว่าดีครับผมจึงนําบอกอาจารย์(ไม่ทราบว่านํามะพร้าวมาขายถึงสวนเลยหรือเป่ลาครับ)

เป็นการนําเสนอและแนะนําการใช้เครื่องหมาย + ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจกันมากนักแต่ที่เขาเสนอผมว่าน่าสนใจมากครับคือเขาเขียนว่า การบวกนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการเพิ่มเสมอไป เช่น 5 + (-3) = 2 และ 2 + 0 = 2

ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับคุณครูวันหน้าผมจะเข้ามาใหม่ครับครู

ด้วยความเครพและนับถืออย่างยิ่ง