ความเห็น 2444831

12.ด้วยรักและคิดถึง

เขียนเมื่อ 

Ico48 แสงแห่งความดี

ผมคิดอย่างนี้จริงๆครับ