ความเห็น 2444607

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณคุณครูธรรมทิพย์ ที่มาเยี่ยมและกล่าวชมเชย ไม่ใช่เพชรเม็ดงามอะไรหรอก ก็แค่หัดเขียน